وارد کننده فیلم های
تصویر برداری، رادیولوژی و رادیوگرافی


- انواع فیلم رادیولوژی و رادیوگرافی
- داروی ثبوت و ظهور
- و سایر اقلام مصرفی و تخصصی با بهترین قیمت