وارد کننده تمام تجهیزات پزشکی مصرفی
و مصرفی تخصصی


از جمله:
1) سرنگ انسولين 30 واحدي
2) ست سرم
3) اسكالپ وين
4) انواع دستكش معاينه
5) انواع دستكش جراحي
6) آنژيوكت
7) سه راهي آنژيوكت
8) چسب ضد حساسيت نان وون
9) چسب PE
10) چسب زينك اكسايد
11) كيسه ادرار
12) میکروست
و...